ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica u Baru

Do isteka ostalo:

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru

Raspisivač konkursa

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
IV Proleterske brigade 19
81000 Podgorica

Opis konkursnog zadatka

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru, na urbanističkim parcelama br. 60 i 61, u okviru zone C - blok 4, a na dijelu katastarske parcele 4670/1 KO Novi Bar, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Topolica-Bjeliši“.

Broj pristiglih radova

Na Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru, pristiglo je ukupno 47 konkursnih radova.

Dobitnici nagrada i otkupa

Nagrade:
Prva nagrada – Rad pod šifrom „MAJ2743“ – 12.000,00 €
Druga nagrada - Rad pod šifrom „PUZ3012“– 6.000,00 €
Treća nagrada - Rad pod šifrom „CRV3210“ – 3.500,00 €
Otkupi:
I Otkup – Rad pod šifrom „OFF4219“ – 1.500,00 €
II Otkup – Rad pod šifrom „B42M19E“ – 1.500,00 €
III Otkup - Rad pod šifrom „CCC8218“–1.500,00 €
Prilozi:
Odluka Žirija
Izvještaj Žirija
Izvještaj o otvaranju koverti sa naznakom „Podaci o autoru“

Prva nagrada
BIRO 81000 d.o.o. Podgorica
Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Ivan Jovićević, Dušan Đurović, Ksenija 
Gomilanović, Olivera Mirković, Denis Tahirović
Država: Crna Gora


Druga nagrada
TERMOPROJEKT d.o.o. Beograd
Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Jasmina Pavlović, d.i.a., Ana Nenadić, d.i.a., 
Mila Joksimović, d.i.a., Maja Vasilev, d.i.a., Miloš Purić, d.i.a.
Država: Srbija


Treća nagrada
KONNTRA
Imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Mirjana Lozanovska, Silvija Shaleva, Erik 
Jurišević, Tamara Djerkov, Dimitar Milev
Država: Republika Sjeverna Makedonija, Slovenija


I Otkup
Autorski tim: Miloš Jokić, M.Arch, Nenad Stijović, Nikola Gjorgijevski, M.Arch, M.Larch, Stefan Ilić, M.Arch, Saradnik: Jovana Kovačević, M.Arch
Država: Srbija, Makedonija


II Otkup
Autorski tim: Milan Ivanović, Jana Kulić, Milica Božović, Aleksa Gajić, Ana Stefanović
Država: Srbija


III Otkup
Autorski tim: Autor: Branko Stanojević, Saradnici: Milena Strahinović, Andrea Stanković, Ana Komnenić
Država: Srbija


Ostali konkursi