ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore

Do isteka ostalo:

Rezultati međunarodnog Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore

Raspisivač konkursa

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
IV Proleterske brigade 19
81000 Podgorica

Opis konkursnog zadatka

Predmet konkursa bila je izrada idejnog arhitektonskog rješenja objekta Državne revizorske institucije Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj B8a - površine 1.221 m², a na dijelu katastarske parcele broj 3523 KO Podgorica II, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Drač - za urbanu cjelinu 1.2 Nova Varoš" u Podgorici. Od učesnika se očekivalo da, u okviru idejnog rješenja, daju i predlog uređenja javne površine – skvera, na manjem dijelu katastarske parcele broj 3523 KO Podgorica II, površine cca 172 m2, a koji je obuhvaćen Urbanističkim projektom “Drač - Vatrogasni dom - Zona A“ u Podgorici. Ukupna površina zahvata konkursa iznosila je 1960 m², što ujedno predstavlja i površinu katastarske parcele broj 3523 KO Podgorica II.

Broj pristiglih radova

Na Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore, pristiglo je ukupno 20 konkursnih radova.

Dobitnici nagrada i otkupa

Nagrade:

Prva nagrada – Rad pod šifrom „TREM7654“ 10.000,00 €
Druga nagrada - Rad pod šifrom „KOB891C6“ 5.200,00 €
Treća nagrada - Rad pod šifrom „KMAB2079“ 3.200,00 €


Otkupi:

I Otkup – Rad pod šifrom „NULA0005“ – 1.200,00 €
II Otkup – Rad pod šifrom „ZERO2050“ – 1.200,00 €
III Otkup - Rad pod šifrom „ABCD1234“–1.200,00 €


Ostali konkursi