ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Rezultati međunarodnog javnog konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za sportsku salu na Cetinju

Do isteka ostalo:

Raspisivač konkursa:

Prijestonica Cetinje
Ulica Baja Pivljanina br.2
Cetinje
Crna Gora
www.cetinje.me

Članovi žirija

dr Dušan Vuksanović, dipl.inž.arh. – predsjednik Žirija;
Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh., Ljubljana, Slovenia – stručni član;
Krešimir Rogina, dipl.inž.arh., Zagreb, Hrvatska – stručni član;
Marija Mrvaljević, dipl.inž.arh. – stručni član, Glavna gradska arhitektica, Prijestonica Cetinje;
Marija Proročić, master inž.arh. – stručni član, Sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora I zaštitu životne sredine, Prijestonica Cetinje.

Dobitnici nagrada i otkupa

Prva nagrada – Rad pod šifrom ‘’SDC2022’’
Druga nagrada – Rad pod šifrom ‘’BVN6164’’
Treća nagrada – Rad pod šifrom ‘’MON0389’’
Otkup – Rad pod šifrom ‘’MTB2038’’
Otkup – Rad pod šifrom ‘’ALP2022’’
Otkup – Rad pod šifrom ‘’GSN7255’’
Otkup – Rad pod šifrom ‘’ASD0001’’

Podaci o autoru

1. Rad pod šifrom SDC2022 - Biro 81000 d.o.o. Podgorica, imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica Ivan Jovićević maater inž.arh. ovl. arh. i Dušan Durović m.arch, saradnici Ksenija Gomilanović, Olivera Mirković, Teodora Bjelić, Denis Tahirovi , saradnici za konstrukciju Ivan Živkovi i Mladen Muhadinović
2. Rad pod šifrom BVN6164 - Marko Popović, Žaklina Nježić, Zoltan Schrammel ovl. arh., saradnica Jelena Vilotijević grad. inž.
3. Rad pod šifrom MON0389 - Hristijan Ivanovski dia, Viktorija Bogdanova dia, Aleksandar Simjanoeki dia ovl. arh., saradnici Blagoja Dimitrieski dgi, Martina Shterjova dia
4. Rad pod šifrom MTB2038 – dr Mihailo Zinoski, dipl.inž.arh. ovl.arh, Tome dimitrievski m.arh, Borjan Menkinoski arh.
5. Rad pod šifrom ALP2022 – ‘’Pulsar Arhitektura’’ d.o.o. Zagreb, imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica: Alan Leo Pleština ovl.arh, Dijana Pavić mag.ing.arh, mirta Štimac dipl.mag.arh, Iva Smolić Pandža ovl.arh, Gabriel Nikolić student, Antonio Hren back.arh, Vito Grego bacc.arh.
6. Rad pod šifrom GSN7255 - AGM samostalni biro za projektovanje, imena članova autorskog tima u okviru pravnog lica Borislav Petrović dia, Nada Jelić dia ovl. arh., Jovan Mladenović m.arh, Milan Ristic m.arh, lsidora Simić m.arh, konsultant za konstrukciju Isidora Simić m.arh
7. Rad pod šifrom ASD0001 - Gakovič Bratislav ovl. arh.

Sva dokumentacija je dostupna na linku: OVDJE


Ostali konkursi