ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Preliminarni izvještaj žirija - Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Opšte bolnice u Pljevljima

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, 09. febraura 2023. godine raspisalo je međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta opšte bolnice u Pljevljima.

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja objekta opšte bolnice u Pljevljima, na UP1, koja obuhvata katastarsku parcelu br. 507/1 KO Pljevlja, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Mali Logor” („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 13/15). Površina obuhvata konkursa iznosi 15.390,00 m².

Rok za predaju radova bio je 23:59h (UTC+1) petak, 14. april 2023. godine.

Preliminarni izvještaj žirija:

Otvaranje konkursnih radova izvršili su izvjestioci sa predsjednikom Žirija, Vladanom Stevovićem, 15. aprila 2023. godine. Pripremljen je Zapisnik o otvaranju radova, koji je sastavni preliminarnog izvještaja žirija. Istim je konstatovano da je u predviđenom roku, tj do 23:59h (UTC+1) u petak, 14. aprila 2023. godine pristiglo 49 konkursnih radova, dok je nakon predviđenog roka pristiglo 9 konkursnih radova. Izvjestioci su preuzeli foldere sa naznakom „podaci o autoru“ na čuvanje, u koje žiri nema uvid do utvrđivanja konačne rang liste učesnika i potpisivanja odluke o raspodjeli nagrada. 

Održane su tri sjednice Žirija u punom sastavu i to 20. aprila, 21. aprila i 22. aprila 2023. godine.

Na trećoj sjednici, 22. aprila izvršen je pregled i evaluacija 13 konkursnih radova koji su na prethodnoj sjednici Žirija selektovani kao uži izbor. 

U finalni krug ušlo je 6 konkursnih radova pod šiframa: 17872, 47269, 18021, 12224, 38213 i 01144.

Uvidom u konkursnu dokumentaciju 6 radova koji su ušli u finalni krug, Žiri je odlučio da nije moguće donijeti odluku o jednom prvoplasiranom radu, te da se konkurs nastavi kao produženi konkurs, shodno članu 5 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje („Službeni list CG“ br. 19/18). 

Žiri je jasno formulisao zadatke i obaveze jednakoplasiranim učesnicima u produženom konkursu, koji se dostavljaju učesnicima na dan objave ovog Izvještaja. 

Rokovi:

Rok za dostavljanje konkursnih radova korigovanih prema komentarima Žirija je 30.05.2023. godine do 23:59 (UTC+1), nakon čega će Žiri izvršiti evaluaciju navedenih konkursnih radova i utvrditi konačnu rang listu učesnika i donijeti odluku o raspodjeli nagrada. 

Radovi se dostavljaju na e-mail: [email protected] 

Finalni izvještaj žirija će biti objavljen 16.06.2023. godine. 

Preliminarni izvještaj žirija može se preuzeti OVDJE

Lokacija

Konkursna dokumentacija


Ostali konkursi