ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Odgovori na pitanja učesnika konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO-vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, raspisalo je međunarodni Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje centra za prihvati životinja sa CITES liste i ZOO-vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama.

Predmet konkursa je izrada idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja centra za prihvat životinja sa CITES liste i zoo-vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama na UP-01, UP-03, UP-05, UP-06 i UP-06 a, dijelu UP-04 i dijelu UP-066', a koje obuhvataju katastarske parcele broj 750 i 751, kao i djelove katastarskih parcela 744, 745, 746, 749, 752, 753, 899, 900, 901, 1614/1, 1614/3 i 1614/4, KO Donje Luge, Opština Berane, u zahvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Desna obala Lima” („Sl. list Crne Gore“- opštinski propisi br. 18/17 ). Površina zahvata konkursa iznosi cca 5.8 ha.

Rok za dostavljanje pitanja bio je 23. mart 2023. godine, a rok za objavu pitanja i odgovora je 29. mart 2023. godine.

Žiri je pripremio odgovore na sva pitanja učesnika koji se mogu preuzeti OVDJE


Ostali konkursi