ARHITEKTONSKI KONKURSI

logo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Direktorat glavnog državnog arhitekte Crne Gore - Direkcija za razvoj i promociju arhitekture

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

IV proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora [email protected]

Naslovna fotografija objave konkursa

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje bolničkog objekta u okviru kompleksa Opšte bolnice “Danilo I” na Cetinju

Do isteka ostalo:

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine raspisalo je međunarodni konkurs za Idejno arhitektonsko rješenje bolničkog objekta u okviru kompleksa Opšte bolnice „Danilo I“ na Cetinju.

Predmet konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju bolničkog objekta na urbanističkoj parceli broj 5 (blok 22) površine 18 254,18 m² (ukupna površina zahvata konkursa iznosi  2 852 m²), u zahvatu DUP-a/UP-a „Istorijsko jezgro Cetinja” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br.28/15).

Konkursni rokovi:

Konkurs je otvoren od četvrtka, 9. novembra 2023. godine. 
Rok za predaju radova je 23:59h, nedjelja, 21. januar 2024. godine. 
Rezultati konkursa biće objavljeni do petka, 23. februara 2024. godine. 

Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija i predaje Završnog izvještaja žirija, objaviti rezultate Konkursa na zvaničnoj internet stranici konkursa: www.architecturalcompetitions.me.

Članovi konkursnog žirija:

1.    Vladan Stevović, M.Arch., glavni državni arhitekta u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore – predsjednik žirija; 
2.    Marija Mrvaljević, dipl.inž.arh. - glavna gradska arhitektica Prijestonice Cetinje - stručna članica;
3.    dr Ivan Ivanović, specijalista pedijatar, direktor Opšte bolnice “Danilo I” na Cetinju – stručni član;
4.    Slađana Milivojević, dipl.inž.arh. (arhitektonski biro “Dva Studio“) – stručna članica;
5.    prof. dr Maja Milić Aleksić, vanredni profesor na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci – stručna članica;
6.    dr Dragan Komatina, dipl.inž.arh. - vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Podgorci, predstavnik Inženjerske komore Crne Gore – stručni član;
7.    Balša Perović, direktor Uprave za zaštitu kulturnih dobara – član.

Nagradni fond:

I nagrada - 12.000,00 €
II nagrada - 7.000,00 €
III nagrada - 3.000,00 €
Tri otkupa po – 1.000.00 €

Pravo učešća:

Na Konkursu mogu učestvovati lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, kao i lica sa sjedištem i prebivalištem na teritoriji druge države. 
Barem jedan od autora konkursnog rada (pojedinac ili vođa autorskog tima) mora biti odgovorno lice arhitektonske struke (licencirani arhitekta). 
Licenca može biti stečena u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi i ista mora biti priložena u okviru konkursne dokumentacije (na način kako je propisano Raspisom konkursa).

Registracija:

Registracija nije potrebna, učešće na konkursu je besplatno.

Rok za postavljanje pitanja:

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do petka, 24. novembra 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici www.arhitecturalcompetitions.me do utorka 12. decembra 2023. godine.

Pitanja se šalju na adresu:
[email protected]

Lokacija

Konkursna dokumentacija


Ostali konkursi